Om Mig

Född 1956 i Jönköping. Uppväxt i Tidaholm i Skaraborg. Flyttade till Göteborg 1977 för studier vid Musikhögskolan. Tecknade mycket under barndomen, började måla i olja under studieåren, och fortsatte med detta även under yrkeslivet.

Var produktiv låtskrivare och -arrangör under 10 år. Har utgivna produktioner på Libris, och är medlem i STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Arbetat som musiklärare i över 20 år. Vikarierade som bildlärare under några år, vid sidan av musiken. Vidareutbildad till specialpedagog vid Göteborgs universitet, och arbetade i yrket i över 15 år.

Oljemålningen dominerade under många år. De första penseldragen i akvarellmåleri skedde under en fristående akvarellkurs 2009. Efter denna lades oljan åt sidan för akvarellkonsten. Under senare år har även akvarellmonotypi fått en plats i konsten. Från mars 2018 inleddes en ny period i livet, som innebar nya möjligheter inom konsten.

Förkovringen inom akvarell har skett genom kurser med inriktning på teknik, komposition, valör och kulör, besök på utställningar, litteraturstudier, men främst genom dagligt målande sedan flera år.

Under den tid då livet sattes på större prövning, blev akvarellmålandet än viktigare. Att låta fantasi, färg och vatten, flöda över ett papper, var både rogivande, befriande och viktigt. Det lyfte upp livet en nivå, och gav positiv energi. Skapande genom akvarellmålning blev en tillgång, och är så fortfarande.

Kärnan i måleriet är ljus och skuggor, närhet och djup, kulör och valör, samt form. Målningarna präglas av några genomgående teman: människans inre ensamhet, harmoni i samverkan med naturen, stillhet, lugn och ro.

Motiven hämtas från vardagslivet, de omgivande miljöerna – främst från Vänersborg med omnejd – samt Bohuslänska kustmotiv. Medlem i målarsällskapet Några Målare i Vänersborg, samt Nordiska Akvarellsällskapet.

På denna webbsida ligger ett urval av mina akvarelller.


Medlemskap

Svenska Konstnärsförbundet

NAS, Nordiska Akvarellsällskapet

Avtal med Bildupphovsrätt i Sverige

Nordiska akvarellmålare

Ateljé Kungsgatan

Några Målare, Vänersborg

STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå


Utställningar

Samlingsutställningar:

2001 – Stadshuset, Trollhättan

2002 – Karlsrogården, Vänersborg

2003 – Henåns Biblotek, Orust

2004 – Kommunhuset, Vänersborg

2009 – Karlsrogården, Vänersborg

2013 – Slusscaféet, Vänersborg

2014 – Karlsrogården, Vänersborg

2017 – Vänersborgssalongen, Vänersborg

2017 – Öppen salong, Trollhättan

2018 – Vänersborgssalongen, Vänersborg

2019 – Öppen salong, Trollhättan

2019 – Vänersborgssalongen, Vänersborg

2020 – Vänersborgssalongen, Vänersborg

2021 – Vänersborgssalongen, Vänersborg

2021 – Vår- och Höstsalong, Några Målare, Vänersborg

2022 – Vår- och Höstsalong, Några Målare, Vänersborg

2023 – Vår- och Höstsalong, Några Målare, Vänersborg

2023 – 7-12 Oktober på Galleri Engleson, Erik Dalbergsgatan 28, Göteborg, Svenska Konstnärsförbundet

Årlig vår- och höstsalong på Några Målare, Vänersborg


Separatutställningar:

2019 – GKN Aerospace Sweden, Trollhättan

2021 – 13-21 November på Några Målare, Residensgatan 4, Vänersborg

2023 – 2-10 September på Några Målare, Residensgatan 4, Vänersborg


Kommande separatutställning:

2024 – 9-24 November på Några Målare, Residensgatan 4, Vänersborg

2024 – Vår- och Höstsalong, Några Målare, Vänersborg