Maud Agnarsson
Akvarellmålningar från mitt liv. Vänersborg med omgivningar samt Bohuslänska kusten i blickfånget.

Stenar på berghäll

error: Content is protected !!