Maud Agnarsson
Akvarellmålningar från mitt liv. Vänersborg med omgivningar samt Bohuslänska kusten i blickfånget.

Kylig kväll vid Skräcklestugan

error: Content is protected !!