Maud Agnarsson
Akvarellmålningar från mitt liv. Vänersborg med omgivningar samt Bohuslänska kusten i blickfånget.

Ett vrak i sjön

error: Content is protected !!