Maud Agnarsson
Akvarellmålningar från mitt liv. Vänersborg med omgivningar samt Bohuslänska kusten i blickfånget.

Vinter i Grönvik

error: Content is protected !!