Maud Agnarsson
Akvarellmålningar från mitt liv. Vänersborg med omgivningar samt Bohuslänska kusten i blickfånget.

Hösten tar över på Hunneberg

error: Content is protected !!