Maud Agnarsson
Akvarellmålningar från mitt liv. Vänersborg med omgivningar samt Bohuslänska kusten i blickfånget.

Frostig vy från Ursandsstigen

error: Content is protected !!